Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Tà Chải

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Thành
Ngày gửi: 11h:14' 20-02-2014
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 283
Số lượt thích: 0 người
Từ Bài Toán Đến Chương Trình
Bài 5:
1. Bài toán và xác định bài toán
Bài 5: TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH
- Ví dụ về bài toán:
+ Tính tổng của các số tự nhiên từ 1 đến 100.
Nhiệm vụ cần giải quyết: Tính tổng từ 1-> 100
+ Tính quãng đường ô tô đi được trong 3 giờ với vận tốc 60km/giờ.
Nhiệm vụ cần giải quyết: Tính quảng đường ôtô đi được.
1. Bài toán và xác định bài toán
Bài 5: TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH
+ Tính diện tích hình tam giác.
- Ví dụ về bài toán:
1. Bài toán và xác định bài toán
Bài 5: TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH
Các em hãy cho thêm những ví dụ về bài toán mà các em biết.
Bài toán rất phong phú và đa dạng.
1. Bài toán và xác định bài toán
Bài 5: TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH
Bài toán là gì?
Bài toán là một công việc hay một nhiệm vụ cần phải giải quyết.
1. Bài toán và xác định bài toán
Bài 5: TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH
+ Tính điểm trung bình của 3 môn Toán, Lý, Tin.
+ So sánh chiều cao của hai bạn Đạt và Lâm.
Ví dụ:
1. Bài toán và xác định bài toán
Bài 5: TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH
Xác định bài toán
Để giải được một bài toán cụ thể, ta cần xác định rõ điều gì?
* Xác định các điều kiện cho trước (input)
* Kết quả cần thu được (output)
Xác định bài toán của những bài toán sau:
a) Tính diện tích hình tam giác:
Điều kiện cho trước:
Kết quả cần thu được:
Một cạnh và đường cao tương ứng với cạnh đó
Diện tích hình tam giác
b) Tìm đường đid tránh các điểm nghẽn giao thông:
Vị trí điểm nghẽn giao thông.
Các con đường có thể đi từ vị trí hiện tại tới vị trí cần tới
Đường đi từ vị trí hiện tại tới vị trí cần tới mà không qua điểm nghẽn giao thông.
Điều kiện cho trước:
Kết quả cần thu được:
1) Bài toán món trứng chiên
Điều kiện cho trước:
Kết quả cần thu được:
2) Tính diện tích hình chữ nhật:
Điều kiện cho trước:
Kết quả cần thu được:
THẢO LUẬN 1
- Xác định bài toán của những bài toán sau:
c) Bài toán món trứng chiên
Điều kiện cho trước:
Kết quả cần thu được:
Tröùng, haønh, nöôùc maém, daàu aên,..
Moùn tröùng chieân
d) Tính diện tích hình chữ nhật:
Điều kiện cho trước:
Kết quả cần thu được:
Chiều dài, chiều rộng
Diện tích hình chữ nhật
THẢO LUẬN 2
Câu 1: Hãy chỉ ra Input và Output của bài toán sau:
Tìm số lớn nhất trong 3 số a, b, c.
Câu 2: Hãy chỉ ra Input và Output của bài toán sau:
Tính tổng các số chẵn của các số tự nhiên từ 1 đến 100.
Câu 1: Hãy chỉ ra Input và Output của bài toán sau: Tìm số lớn nhất trong 3 số a, b, c.
3 số a, b, c
Số lớn nhất trong 3 số a, b, c
Câu 2: Hãy chỉ ra Input và Output của bài toán sau: Tính tổng các số chẵn của các số tự nhiên từ 1 đến 100
Dãy 100 số tự nhiên đầu tiên 1, 2,., 100
Giá trị của tổng 2+4+6+.+100
2. Quá trình giải bài toán trên máy tính:
- Ví dụ Bài toán điều khiển rô-bốt nhặt rác:
1. Tiến 2 bước;
2. Quay trái, tiến 1 bước;
3. Nhặt rác;
4. Quay phải, tiến 3 bước;
5. Quay trái, tiến 2 bước;
6. Bỏ rác vào thùng;
Cần có sự chỉ dẫn của con người máy tính mới thực hiện được các công việc
2. Quá trình giải bài toán trên máy tính:
- Ví dụ Bài toán điều khiển rô-bốt nhặt rác:
1. Tiến 2 bước;
2. Quay trái, tiến 1 bước;
3. Nhặt rác;
4. Quay phải, tiến 3 bước;
5. Quay trái, tiến 2 bước;
6. Bỏ rác vào thùng;
Thuật toán là gì?
Dãy hữu hạn các thao tác cần thực hiện để giải một bài toán được gọi là thuật toán.
Máy tính chỉ hiểu trực tiếp ngôn ngữ nào?
Máy tính chỉ hiểu trực tiếp ngôn ngữ máy.
Ngoài ra máy tính còn hiểu được chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình.
2. Quá trình giải bài toán trên máy tính:
Bài toán: tính tổng hai số nguyên a và b được nhập từ bàn phím.
Mô tả
Tính tổng;
Bắt đầu
Nhập số a;
Nhập số b;
Tính a+b, ghi kết quả ra màn hình ;
Kết thúc.
Program Tinh_Tong;
Begin
End.
Writeln(`nhap so a`); readln(a);
Writeln(`nhap so b`); readln(b);
Writeln(`Tổng a và b`, a+b );
Var a,b : integer;
Chương trình
Quá trình giải bài toán trên máy tính gồm mấy bước?
? Viết chương trình
? Xác định bài toán
? Mô tả thuật toán
- Quá trình giải bài toán trên máy tính gồm 3 bước:
? Xác định thông tin đã cho (Input).
? Thông tin cần tìm (Output).
? Tìm cách giải bài toán và diễn tả bằng các lệnh cần phải thực hiện.
? Dựa vào mô tả thuật toán, ta viết chương trình bằng một ngôn ngữ lập trình.
? Xác định bài toán:
? Mô tả thuật toán:
? Viết chương trình:
CỦNG CỐ BÀI
Từ Bài Toán Đến
Chương Trình
Bài Toán và
Xác Định Bài Toán
Quá Trình Giải Bài Toán
Trên Máy Tính
Bài toán là gì?
xác định bài toán
Xác định bài toán
Mô tả thuật toán
Viết chương trình
Câu 1: Hãy chọn phát biểu Sai?
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Câu 2: Hãy chọn phát biểu Đúng?
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
- Xem trước phần 3: Thuật toán và mô tả thuật toán.
DẶN DÒ
- Tìm thêm một số bài toán và xác định bài toán của những bài toán đó.
- Về nhà học bài. Làm bài tập 1 Sgk trang 45.
 
Gửi ý kiến